Koç Üniversitesi bünyesinde KU Global Aid adlı bir topluluğuz. Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi’nden destek alıyoruz. Üyelerimiz, üniversitemizin çoğunlukla lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. KU Global Aid üyeleri farklı ana dallardan ve farklı akademik seviyelerden geliyor. Topluluğumuzun üyelerini, Koç Üniversitesi’nin güz yarıyılında yazılı ve sözlü değerlendirme bölümleri olan bir seçim süreci ile belirlemekteyiz. KU Global Aid, Türkiye’de ve dünyada yaşanan sorunlara sürdürülebilir çözümler arayan gönüllü bir topluluktur. Mevcut problemleri tespit ettikten sonra projeler oluşturuyor ve farkındalıkla daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz.”