Bu seneki projenin ana amacı ise Bosna Hersek’te proje ortakları tarafından tespit edilecek yoksul hanelerin üretikleri ürünlerin Saraybosna’da 10 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca açık olacak bir standta satılmasını sağlamaktır. Bu projeyle yoksul ailelerin ürünleri, Türkiye’den ve dünyanın başka yerlerinden gelen birçok turistle buluşabilecektir.

Gelen turistler mağazadan aldıkları bir nakış, bir reçel ya da bir el işi ile hem yoksul ailelere yardım edebilecekler hem de Bosna Hersek gezilerinden somut ve anlamlı bir hatırayla dönebileceklerdir.

Açılacak olan standa dikkat çekebilmek ve lansmanını yapmak için 7 Haziran gecesi saat 17:00’da Saraybosna Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tanıtım gecesi düzenlenecektir.

Bosnia & Herzegovina

Bosna-Hersek Balkanlar’da 51.197 km2’lik yüzölçümü ve yaklaşık 4.500.000 kişilik nüfusu olan bir ülkedir.

Ülke bir bütünü oluşturan üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır: Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar. İngilizce’de ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denir. Ancak Türkçe’de tarihten gelen yakınlıktan dolayı Bosnalı denildiği anda Boşnaklar yani Bosnalı Müslümanlar terimi kastedilir. Ayrıca ülkede Bosnalı veya Hersekli olmak da ayrı etnik kimliği vurgulamak için kullanılır.

Ülke yönetim açısından iki entiteye yani devletçiğe bölünmüş durumdadır. Bunlar, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti’dir.

Eski Sosyalist Yugoslavya’nın altı federe cumhuriyetinden biri olan Bosna-Hersek, bağımsızlığını 1990’lı yıllardaki Yugoslavya’nın -SSCB gibi- çözüldüğü yıllarda kazanmıştır. 1992 yılında Yugoslavya’dan ayrılan Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan ABve BM Makedonya ve Bosna-Hersek’in bağımsızlığını referandum şartına bağlamıştı. Bu nedenle 1992 yılında Bosna-Hersek’te yapılan referandumda halk bağımsızlıktan yana oy kullanınca yeni devlet kuruldu. Ancak bu devleti, ülkedeki Sırplar tanımadı ve Boşnaklar ve Hırvatlara karşı savaş açtı. 1995 yılına kadar süren Bosna Savaşından sonra Dayton Barış Antlaşması imzalandı. Buna göre ülkede barışı uygulayacak uluslararası bir konsey kuruldu. Bu konsey bir Bosna-Hersek Yüksek Temsilciği kurdu. Sonuçta ülkede bulunan bu yüksek temsilcilik şu anda cumhurbaşkanını görevden alma dahil birçok yetkiyle donatılmıştır. Ayrıca bu anlaşmaya göre Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi’yle de ülkedeki üç etnik grup temsil edilecektir.

Günümüzde gelinen noktada Bosna-Hersek’in bölünmüşlüğü devam etmektedir. Az da olsa bazı bakanlıkların (Savunma, Gümrük vb.) birleştirilmesi çalışmaları sürmektedir.

Barış ve savaş fikri üzerinden yola çıkan Bosna ekibi bu konu üzerinde bir seri etkinlik gerçekleştirdi. Amaç, insanları savaş durumu hakkında düşünmeye yönlendirmek ve Bosna Savaşı’na dikkat çekmekti. Bunun için ekip 5 Mart Salı günü Koç Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gün boyu “Barış ve Savaş” başlıklı bir video gösterdi. Hedef videoyu görenlerin bir an da olsa durup düşünmelerini sağlamak; belki savaş durumunu anlamaya çalışmak, eğer barış olmasaydı hayatlarımızın nasıl olacağı üzerine kafa yormaktı.