KU GLOBAL AID KATILIM SERTİFİKASI

KU Global Aid, 21. yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda sosyal girişimcilik, insan odaklı tasarım ve sürdürülebilir bina araçlarını kullanarak sosyal etki yaratmak için ana motivasyona sahip uluslararası bir hizmet-öğrenme programıdır. OIP, 2020 Güz döneminde KUGA öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri ve daha kaliteli bir KUGA deneyimi tecrübe etmeleri için bir beceri eğitim programı uygulamaya başladı. Bu program kapsamında eğitimler, öğrencilerin takım çalışması, iletişim, liderlik, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için OIP gözetiminde uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Her akademik yıl için 3 eğitim verilecektir.

KUGA Katılım Sertifikası Şartları

1- 1 akademik yıl boyunca KU Global Aid’in aktif bir üyesi olmak

2- 3 atölye çalışmasına katılmak

3- 2 KUGA Talksa veya KU Global Aid tarafından düzenlenen diğer kampüs etkinliklerine katılmak

4- Bir etkinlik organizasyon ekibinin parçası olma veya içerik oluşturma

1- 1 akademik yıl boyunca KU Global Aid’in aktif bir üyesi olmak

Her KUGA öğrencisinin, hastalık veya sınav gibi özel durumlar haricinde dönem başına 3 devamsızlığı geçmeyecek şekilde gruplararası iletişime ve periyodik toplantılara aktif olarak katılmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerden bir akademik yıl boyunca aşağıdaki gerekliliklerden birini tamamlayarak KUGA’nın organizasyonel ve operasyonel faaliyetlerine katılmaları beklenir.

  • Aktif bir KUGA üyesi olmanın şartları:
  • KUGA başvuruları ve yeni üye kabulü sürecinde sorumluluk almak,
  • Mentorluk yapmak ve genel işlerin işleyişini takip etmek,
  • KUGA projelerinde sorumluluk almak,
  • KUGA’nın organizasyonel ve operasyonel faaliyetlerinde sorumluluk almak,
  • Sponsorluk, rekabet ve fon uygulamalarında sorumluluk almak

2- 3 atölye çalışmasına katılmak

KUGA öğrencilerinin, tasarım odaklı düşünme atölye çalışmasının zorunlu olduğu bir akademik yıl boyunca 3 beceri atölyesine katılmaları gerekmektedir. Atölye çalışmaları, KUGA öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini artırmayı ve grup çalışması, iletişim, liderlik, karar verme ve problem çözme gibi konulara odaklanmayı hedefliyor. Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) atölyesi tüm KUGA öğrencileri için zorunludur, ek olarak öğrenciler diğer 2 isteğe bağlı beceri atölyesini seçebilirler.

3- 2 KUGA Talksa veya KU Global Aid tarafından düzenlenen diğer kampüs etkinliklerine katılmak

KUGA, her akademik yılda 6-8 KUGA Talks ve 1 halka açık etkinlik düzenlemeyi hedeflemektedir. KUGA öğrencilerinin KUGA’nın düzenlediği bu etkinliklerden 2 tanesine katılması beklenir.

4- Bir etkinlik organizasyon ekibinin parçası olmak veya içerik oluşturmak

KUGA, öğrenciler arasında farkındalık yaratmak için seminerler, söyleşiler ve paneller düzenleyen aktif bir öğrenci topluluğudur. Bu amaçla KUGA, STK’lardan ve sosyal girişimlerden liderleri davet ederek her dönem kampüs çapında KUGA Talks serisi düzenlemektedir. Ayrıca KUGA, küresel konularda farkındalık yaratmak ve dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerle, sivil toplum liderleriyle ve vatandaşlarla seçilen bir KUGA konusu altında buluşmak için halka açık paneller düzenler; göç, cinsiyet eşitsizliği ve sosyal uyum gibi. KUGA öğrencilerinden bu etkinliklerin organizasyonuna ve iletişimine aşağıdaki yollardan biriyle katılmaları beklenmektedir;

Etkinlik organizasyonu:

  • İletişim sürecini takip etmek ve olası ev sahiplerini davet etmek
  • Muhtemel etkinlik işbirlikleri için KUGA Mezunları ile mezun iletişiminin gerekliliğini sürdürmek
  • Etkinliklerin Univ.101 seminerleri olarak sayılması için gerekli prosedürü takip etmek için KU İletişim Ofisi ile iletişime geçmek
  • Zoom linkleri hazırlamak ve gerekli bilgileri ev sahipleri ve öğrencilerle paylaşmak

İçerik yaratımı:

  • Sosyal medya gönderileri, KU Daily gönderileri, web sitesi duyuruları ve e-postalar gibi tanıtım materyalleri tasarlamak ve etkinliklere içerik sağlamak
  • KUGA’nın faaliyetleriyle ilgili Medium blogu için içerik oluşturmak
  • Ku Global Aid’in web sitesi için içerik oluşturmak
  • KUGA Mezunlar ağı içinde kampüse açık bir etkinlik düzenlemek

Not: Ku Global Aid’in bu faaliyetlere yönelik faaliyetleri ve gereksinimleri yıllar içinde değişebilir, dolayısıyla bu belgede sıralanan gereksinimler değişebilir.

Yönetişim ve Yönetim

KUGA Katılım Sertifikası sadece KUGA öğrencilerine özeldir. Öğrencilerin ilgili sorumluluklarının tamamlanması KUGA eşbaşkanları ve OIP’deki program koordinatörü tarafından takip edilmektedir. Öğrenciler mezuniyetlerini beklemeden tüm şartları tamamladıklarında OIP tarafından hazırlanan bir katılım belgesi almaya hak kazanır.